BOZP na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

Základní info

Komu je školení určeno:


Osobám odborně způsobilým k plnění úkolů v prevenci rizik — osobám
připravujícím se ke zkoušce z odborné způsobilosti — koordinátorům
BOZP — vedoucím zaměstnancům — inspektorům BOZP odborových
svazů, kteří se doposud s pracemi ve výškách a nad volnou hloubkou
nesetkali, nebo setkali pouze okrajově
Komu není školení učeno
Osobám provádějícím výškové práce pomocí technik průmyslového
lezectví — stromolezeckých technik — technik speleologických, při
činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí — projektantům
— specialistům na výškové práce.


Obsah školení:


• právní předpisy a technické normy – přehled, seznámení s obsahem,
terminologie
• zajištění pracoviště – prostředky kolektivní ochrany proti pádu/
prostředky osobní ochrany
• dočasné stavební konstrukce
• používání žebříků
• rozbor nejčastějších příčin pracovních úrazů při práci ve výškách
a nad volnou hloubkou
• školení zaměstnanců
• judikatura


Co Vám školení přinese:


Získáte informace o tom, co jsou to výškové práce, jaké jsou nejčastější příčiny úrazů při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, jak zajistit
bezpečnost zaměstnanců (opatření k prevenci rizik), kteří uvedené
práce vykonávají a jak správně nastavit školení BOZP.

BOZP na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

Vybraný termín:

11.4.2024  Praha

Cena
4 200 Kč + 21% DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je tři a deset ? Součet zapište číslicemi.