BCM (Business Continuity Management) - Základní kurz

kurz

Základní info

Cíl kurzu:

Účastníci jednodenního workshopu získají základní informace o požadavcích systému řízení kontinuity činností BCM a proč je důležité jej zavést a integrovat do řízení firem. V rámci kurzu jsou vysvětleny základní principy systému řízení kontinuity s důrazem na možnosti praktického využití.

Cílová skupina:

Pro pracovníky všech organizací, kteří se chtějí seznámit s principy systému řízení kontinuity činností podle doporučení normy BS 25999 - Řízení kontinuity činností organizace.

Obsahová náplň:

 Stručný úvod do problematiky BCM
 Terminologie podle normy BS 25999-1:2006
 Přehled klíčových prvků efektivního BCM
 Životní cyklus BCM - vysvětlení smyslu příslušných fází
        a životního cyklu při obnově podnikání
 Porozumění činnosti organizace
 Strategie BCM
 Příprava, prověření a údržba plánů kontinuity činností

BCM (Business Continuity Management) - Základní kurz

Vybraný termín:

 Praha

Cena
5200 Kč + 21 % DPH

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.