Tuniská hovorová arabština pro začátečníky

kurz

Základní info

Kurz je vhodný pro turisty a další zájemce, kteří se chtějí domluvit v nejběžnějších životních situacích při návštěvě Tuniska. Rozsah kurzu je 36 vyučovacích hodin, 1 x týdně 2 vyučovací hodiny (1 vyučovací hodina = 45 minut), délka kurzu 18 týdnů.

Kurz začíná v týdnu od 7.9. 2009 , den a přesný čas bude upřesněn před zahájením kurzu. Možno formou skupinového kurzu i individuálně.

Důraz bude zejména na těchto situacích: seznámení, představování, bydlení, rodina, restaurace, jídlo, pití, návštěva, udávání času, v hotelu, u lékaře

Z gramatiky se posluchači naučí: nejfrekventovanější podstatná a přídavná jména, určitý člen, zájmena osobní, přivlastňovací a tázací, číslovky základní a řadové, slovesa - základní časy, zápor, základní příslovce, předložky a spojky

V průběhu kurzu se bude používat přepisu do latinky, nebude vyučováno arabské písmo.

 

Tuniská hovorová arabština pro začátečníky

Vybraný termín:

 Praha

Cena

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.