Přípravný kurz ke státní jazykové zkoušce z arabštiny

kurz

Základní info

Kurz je vhodný pro středně pokročilé zájemce, kteří chtějí složit státní jazykovou zkoušku základní z arabštiny (odpovídající úrovni B2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky). Studenti by měli mít již probrané učebnice Základy moderní spisovné arabštiny I. a II., Jiří Fleissig, Charif Bahbouh. Předpokládaný rozsah je 140 hodin.

Kurz začíná v týdnu od 7.9. 2009  , den a přesný čas bude upřesněn před zahájením kurzu. Možno formou skupinového kurzu i individuálně.

Pokud jde o ústní projev, bude kurz zaměřen zejména na konverzační okruhy z běžného života, četbu středně obtížných textů (převážně z tisku a lehčích literárních textů) a porozumění středně obtížných vyslechnutých textů.

Při rozvíjení písemných dovedností bude kladen důraz na to, aby posluchač byl schopen po absolvování kurzu napsat souvislý projev na některá témata v rozsahu cca 300 lexikálních jednotek.

Kromě toho budou zopakovány a procvičeny hlavní gramatické jevy v oblasti tvarosloví a základní syntaktické struktury.

Základní konverzační okruhy:

Rodina a společenský styk. Bydlení. Práce a zaměstnání. Volný čas a jeho využití. Příroda a ekologické problémy. Cestování. Oblékání. Péče o zdraví. Umění, věda a technika. Vzdělávání. Základní geografické údaje. Nejnavštěvovanější a nejzajímavější místa v arabské jazykové oblasti a u nás. Zvyky. Některé ze známých osobností, zejména z kulturního a společenského života.

 

 

Přípravný kurz ke státní jazykové zkoušce z arabštiny

Vybraný termín:

 Praha

Cena

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je jedna a sedm ? Součet zapište číslicemi.