Kurzy všeobecnej angličtiny

kurz

Základní info

Kurz všeobecnej angličtiny sa zameriava na získavanie a upevňovanie všetkých jazykových zručností (rozprávanie, čítanie, počúvanie a písanie) s dôrazom na komunikačný aspekt jazyka. Naučíte sa reagovať na rôzne situácie, oboznámite sa s používanými frázami, gramatickými javmi, prehĺbite a upevníte si Vašu slovnú zásobu. Kurz je navrhnutý tak, aby zvýšil Vašu vedomostnú úroveň a Vašu schopnosť používať všetko, čo sa naučíte.

Polointenzívny skupinový kurz (max. 8 účastníkov)
2 x 2 vyuč. hod./týždeň (12 týždňov/50 vyuč. hod.)
cena 5.200,-

Intenzívny skupinový kurz (max. 8 účastníkov)
4 x 2 vyuč. hod./týždeň (12 týždňov/100 vyuč. hod.)
cena 10.200,-

Mini skupinová výučba

Individuálna výučba

Kurzy všeobecnej angličtiny

Vybraný termín:

 Bratislavský kraj

Cena
7 936 Kč

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.