Kurzy pro AČR podle normy NATO STANAG 1,2,3

kurz

Základní info

Připravujeme ke zkouškám podle normy NATO STANAG 6001 od r. 1996 v Českém Krumlově a v Českých Budějovicích

Zkouška STANAG je komplexní jazykovou zkouškou testující dovednost poslechu s porozuměním, četby s porozuměním, písemný a mluvený projev. Z hlediska praktického využití anglického jazyka se akcentuje komunikativní přístup, největší důraz se klade na poslech a ústní projev.

STANAG 1

Testuje výše uvedené dovednosti na elementární úrovni. Předpokládá se aktivní slovní zásoba 600-800 slov a pasivní zásoba v rozsahu 1 200 slov. Osvojené lexikální jednotky by měly umožnit komunikaci na běžná společenská témata. Zkouška předpokládá znalost základních gramatických struktur na úrovni základní až mírně pokročilé

STANAG 2

Testuje uvedené dovednosti na středně pokročilé úrovni. Předpokládá se aktivní slovní zásoba v rozsahu 1000 - 1200 slov a pasivní zásoba v rozsahu 2000 slov. Osvojené lexikální jednotky by měly umožnit komunikaci na běžná společenská témata a na obecně vojenská témata. Při zkoušce se vždy přihlíží ke specializaci zkoušeného. Zkouška předpokládá znalost gramatických struktur na úrovni středně pokročilé.

STANAG 3

je komplexní zkouškou testující dovednost poslechu s porozuměním, četby s porozuměním, písemný projev, mluvený projev a překlad, tlumočení z cizího jazyka do mateřského a naopak. Je kombinací jazykové zkoušky všeobecné a profesní. Předpokládá vyšší pokročilost a profesní jazyk na základní až střední úrovni.

Organizace

Příslušný útvar musí být uveden ve Věstníku MO, přihlášku vyřídí EDUCO s Ministerstvem obrany. Kurz bývá koncipován na 300 vyučovacích hodin.

K dnešnímu dni jsme připravili ke zkouškám 45 kurzů různých úrovní STANAG dále skupiny IFOR a SFOR pozemního i leteckého vojska.

Kurzy pro AČR podle normy NATO STANAG 1,2,3

Vybraný termín:

 Jihočeský kraj

Cena
info na educo@educo-cb.cz

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.