KURSY S PŘÍPRAVOU PRO VYKONÁNÍ STÁTNÍCH ČI MEZINÁRODNÍCH ZKOUŠEK

kurz

Základní info

Předpokladem účasti v tomto typu kursu je vykonání tzv. „Diagnostického testu“, na základě jehož výsledku bude zájemci stanoven učební plán, popřípadě doporučen daný typ kursu.

Rozsah přípravných kursů se skupinovou výukou (7 účastníků) je 100 - 150 vyučovacích hodin, při výuce individuální (lektor + žák) je celkový rozsah výuky 60 - 80 vyučovacích hodin. U obou forem výuky je celková délka studia 7 měsíců. V případě, že se chcete dozvědět bližší informace o náplni některých z níže uvedených zkoušek, po prostudování této stránky klikněte na sekci: „Mezinárodní zkoušky“.
SEZNAM ZKOUŠEK PRO KTERÉ PŘIPRAVUJEME:

1. Úroveň znalostí - stupeň I (dle Evropského referenčního rámce pro cizí jazyky - úroveň A1 - B1)

- PET - Preliminary English Test

- BEC 1 - The Business English Certificate 1

- BEC Preliminary - The Business English Certificate Preliminary

- STANAG 6001 - 1. stupeň

- City & Guilds - Preliminary

2. Úroveň znalostí - stupeň II (dle Evropského referenčního rámce pro cizí jazyky - úroveň B2)

- FCE - First Certificate in English

- BEC 2 - The Business English Certificate 2

- STANAG 6001 - 2. stupeň

- English for Europe

- Státní základní jazyková zkouška

- TKT – Teaching Knowledge Test (speciální zkouška pro učitele angličtiny)

3. Úroveň znalostí - stupeň III (dle Evropského referenčního rámce pro cizí jazyky - úroveň C1)

- CAE - Certificate in Advanced English

- CPE - Certificate of Proficiency in English

- BEC Higher - The Business English Certificate Higher

- City & Guilds - Mastery

- STANAG 6001 - 3. stupeň

- Státní všeobecná jazyková zkouška

- Státní speciální jazyková zkouška (tlumočnická a překladatelská)

Kursy s přípravou pro vykonání zkoušek I. stupně jsou určeny těm, jejichž vstupní znalosti jsou na úrovni začátečníků či s mírnými jazykovými znalostmi.

Kursy s přípravou pro vykonání zkoušek II. stupně jsou určeny těm, jejichž vstupní znalosti jsou na úrovni pokročilých, respektive pro Ty, kteří již ovládají obecné jazykové znalosti.

Kursy s přípravou pro vykonání zkoušek III. stupně jsou určeny všem, kteří mají vstupní znalosti na úrovni vyšších pokročilých, potřebují si je kvalitně certifikovat pro obecné účely či pro účely studia v zahraničí nebo svého zaměstnání. Tento typ kursů je také určen těm, kteří se zabývají výukou jazyka a nemají vysokoškolské vzdělání.

Veškeré další informace Vám rádi sdělíme při osobním setkání v naší škole.

KURSY S PŘÍPRAVOU PRO VYKONÁNÍ STÁTNÍCH ČI MEZINÁRODNÍCH ZKOUŠEK

Vybraný termín:

 Olomoucký kraj

Cena

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.