KURSY PRO PŘÍSLUŠNÍKY ARMÁDY ČR

kurz

Základní info

1. CHARAKTERISTIKA STUDIA:

Studium je určeno všem příslušníkům Armády ČR, kteří chtějí kvalitně komunikovat v anglickém jazyce v rámci NATO. Zároveň je určené jako příprava pro vykonání všech úrovnostních typů zkoušek jazykového profilu NATO STANAG.
2. TYPY KURSŮ:

*

základní (obecný typ, výstupní znalosti - STANAG 1)
*

střední (specializovaný typ, výstupní znalosti - STANAG 2)
*

pro pokročilé (specializovaný typ, výstupní znalosti - STANAG 3)
*

speciální (kondiční kurs pro prohloubení a udržování znalostí)

3. FORMA VÝUKY:

*

individuální (lektor + žák)
*

skupinové (7 - 10 účastníků)

4. ROZSAH VÝUKY:

Všechny výše uvedené typy kursů mají rozsah 135 - 250 vyučovacích hodin, v závislosti na typu kursu a požadavku zájemce.
Výuku je možno organizovat jak v prostorách naší jazykové školy, tak v místě sídla zájemce, kde vyučující lektor školy pravidelně dochází.
5. UČEBNÍ MATERIÁLY:
Účastníci jazykového kursu mají možnost se připravovat dle učebnic „CAMPAIGN“ a „MODERN ENGLISH COURSE“.

Učebnice „CAMPAIGN“ je speciální učebnicí pro jazykový profil NATO STANAG, a je napsána speciálně pro ozbrojené síly zapojené do všech druhů operací a vojenských cvičení. Učebnice učí jazykové dovednosti, které mohou být okamžitě využity v reálném životě. Je to jediná učebnice vytvořená tak, aby vyhovovala jazykovému profilu NATO STANAG. vyuka Učebnice má tyto součásti:

*

Student´s Book - kniha pro studenta pro práci při výuce
*

Class Audio CD - dvě CD s nahrávkami k poslechovým cvičením, v délce cca 145 min
*

Teacher´s Book - metodická příručka pro lektory
*

Campaign Dictionary - slovník odborné vojenské terminologie i s výslovností

6. PRÁVNÍ ZAJIŠTĚNÍ STUDIA:

Pro tzv. právní jistotu stran zájemce o výuku a poskytovatele výuky (škola) je vždy mezi výše uvedenými stranami uzavírána smlouva o zajištění výuky s jasně vymezenými pravidly vzájemné spolupráce. Smlouva je předkládána školou, popřípadě je možné na základě vzájemných dohod užít i smlouvu předloženou zájemcem, vždy však s přihlédnutím k požadavkům školy, jež se týkají jazykové odbornosti. V případě ucelených kursů s počtem výukových hodin vyšších než 200 je třeba smlouvu o zajištění studia uzavřít min. 2 měsíce před zahájením kursu, a sice vzhledem k omezené kapacitě školy.

Poznámka:

V případě objednávky více než jednoho kompletního kursu lze dohodnout přiměřenou slevu z kursovného v závislosti na počtu výukových hodin.

KURSY PRO PŘÍSLUŠNÍKY ARMÁDY ČR

Vybraný termín:

 Olomoucký kraj

Cena

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.