Jednoletý kurz cizích jazyků s denní výukou

kurz

Základní info

Zaměření studia:

Studium je určeno pro absolventy úplného středního vzdělání s maturitou.

Charakteristika studia:

Intenzivní prezenční studium angličtiny, němčiny, španělštiny nebo francouzštiny v rozsahu jednoho školního roku umožňuje praktické zvládnutí cizího jazyka. Ke studiu se mohou přihlásit především absolventi středních škol, kteří vykonali maturitní zkoušku v kalendářním roce, v němž zahajují jednoletý jazykový kurz. Tito studenti jsou chápáni jako řádně studující, stát za ně hradí zdravotní a sociální pojištění, rodiče pobírají rodičovské přídavky. Maturanti z dřívějších let se mohou přihlásit také, ovšem bez zmíněných sociálních výhod.

Studium je zvlášť výhodné pro studenty, kteří nebyli v prvním roce přijati na VŠ a hodlají se o přijetí ucházet znovu v příštím roce. Studentům, kteří nehodlají studovat VŠ, studium umožní snadněji získat zaměstnání, případně se uplatnit v zahraničí.

Obsah studia:

Studium cizího jazyka podle kvalitních zahraničních souborů učebnic pouze s kvalifikovanými českými
i zahraničními učiteli. Obsahem studia je celá šíře gramatiky, maximální slovní zásoba, fonetika, praktické konverzační dovednosti, čtení cizích textů, poslechy, kultura mluveného projevu, písemný projev, frazeologie, reálie a překlady.

Rozsah studia:

1 školní rok, tj. 4 vyučovací hodiny denně od září do června.

Způsob ukončení:

Absolventi získají osvědčení na základě oprávnění MŠMT ČR. Zájemci se mohou přihlásit ke státním jazykovým zkouškám, k Eurocertifikátům TELC, certifikátům Cambridge ESOL a certifikátům Goethe Institutu.

Jednoletý kurz cizích jazyků s denní výukou

Vybraný termín:

 Liberecký kraj

Cena
20 800 Kč

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.