JAZYKOVÉ KURZY PRO DĚTI

kurz

Základní info

K učení používáme praxí ověřené metody a materiály.Skupinky dětí jsou malé. Vyučující užívá zejména pedagogické hry. Při výuce nejmenších dětí mohou rodiče počkat na dítě v budově.
MotivaceVyučovací bloky nejsou příliš dlouhé. Nedochází k přetěžování dítěte. Děti neberou angličtinu jako cizí jazyk, ale jako jeden z možných způsobů dorozumívání. Vytváří se podvědomá kladná vazba k cizímu jazyku. Tu si žáci odnášejí do dalšího studia.
Profesionálové

Vedení dětí je svěřeno zkušeným učitelům, pro které je výuka malých dětí zábavou. Jejich radost z práce se přenáší i na žáky. Děti pod vedením odborníků dosahují překvapivých výsledků.
KURSY PRO DĚTIprobíhají v Ostravě – Porubě. Ceny jsou uvedeny již se slevami. Další zlevňování není možné.

angličtina pro děti a žákyod pěti let - školka Čs. exilu 1 v O.-Porubě (1 - nad kostelem Sv. Mikoláše vedle gymnázia ČS exilu)
sedmileté - školka Čs. exilu v O.-Porubě
starší žáci - od 9 let - O.-Poruba, ZŠ Porubská (naproti zimnímu stadionu)
pokročilí žáci - 12 - 13 let - O.-Poruba, ZŠ Porubská (naproti zimnímu stadionu) Cena uvedených kursů angličtiny: 2400Kč,- / školní rok.

Vzhledem k nízké ceně a malému počtu dětí ve skupině nejsou zde poskytovány slevy. Kurzovné se platí ve dvou splátkách v září a říjnu.


teenageři mají speciální kurzy angličtiny na Bajkalské ulici. Jsou dva. 1. pro méně pokročilé a 2. pro pokročilé. Tyto kursy jsou vedeny konverzačními metodami a zaměřeny na věk studentů. Slouží jako doplněk školské výuky a mnohdy i vítaná změna, která jde daleko za obvykle vyžadované znalosti. Rozhled v jazyce a mluvní dovednosti jsou u našich absolventů mnohem širší. Cena kurzu je 4600Kč,- za školní rok.
němčina pro děti a žákykursy pro nejmenší děti se otevírají podle zájmu rodičů. Je možno požádat i o individuální výuku nebo o kurs v Berlíně tlačítko - "kursy v zahraničí" - na liště (zde do 16 let s doprovodem).

Žáci (začátečníci) od 13 let se mohou účastnit kursu v ceně 2600Kč,- za školní rok.
Pokročilí pak mohou navštěvovat kurs s menším počtem frekventantů (od 5) v ceně 4600,-Kč za školní rok. Možnost zaplatit ve dvou splátkách v září a říjnu.
francouzština a španělština pro žákyŽáci od 13 let se mohou účastnit kursu s menším počtem frekventantů (od 5) v ceně 4600Kč,- za školní rok. Možnost zaplatit ve dvou splátkách v září a říjnu.

JAZYKOVÉ KURZY PRO DĚTI

Vybraný termín:

 Moravskoslezský kraj

Cena
2 400 Kč

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.