Firemní intenzivní víkendové kurzy

kurz

Základní info

Kurzy jsou určeny především všem zaneprázdněným profesionálům, kteří jsou motivováni co nejdříve ovládat jazyk na úrovni běžné komunikace a postarat se o sebe v běžných životních a pracovních situacích. Cílem našich kurzů je získání výrazné obratnosti v konverzaci, prohloubení gramatických znalostí a rozšíření slovní zásoby. Důraz je kladen na rozvoj jazykové kreativity a přesvědčivého projevu.

Kurzy jsou vedeny komunikativní formou a kombinují osvědčené klasické a moderní metodické postupy (drilová metoda, modelové situace, využívání audiovizuálních pomůcek). Výuka je vedena kvalifikovanými, školenými lektory v neformální přátelské atmosféře gentlemansky důslednou formou. Žáci jsou díky našim zkušenostem vybavováni i takovými psychologickými schopnostmi, které jim umožní i po skončení kurzu dosahovat dalších studijních pokroků při vlastním samostudiu či výjezdu do zahraničí.

Parametry kurzu:
- hodinová dotace: 150 až 180 hodin
- vyučovací jazyk: angličtina, němčina, francouzština, italština,
španělština, ruština
- úrovně: začátečníci až pokročilí
- délka kurzu: 5 měsíců
- frekvence jednotlivých soustředění: jednou za 2 – 3 týdny
- počet soustředění: 7 - 10
- délka jednoho soustředění: 2 -3 dny / 18 - 22 výukových hodin
- minimální počet účastníků: 5

Firemní intenzivní víkendové kurzy

Vybraný termín:

 Praha

Cena

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.