Angličtina ELEMENTS - Začátečníci

e-kurz

Základní info

 Angličtina ELEMENTS - Kompletní kurz

Unikátní multimediální kurz Angličtina ELEMENTS založený na nejnovější řadě učebnic English Elements nakladatelství Hueber Verlag, která byla upravena pro výuku pomocí počítače a rozšířena o další cvičení. Interaktivní kurz získal řadu domácích i mezinárodních ocenění a je určen dětem i dospělým, tedy všem zájemcům o studium angličtiny.

 

Hlavním cílem výuky je komunikativní kompetence (schopnost domluvit se v anglicky hovořící společnosti). Poslechové texty, texty určené ke čtení a rozmanitá cvičení obsahují každodenní živý jazyk a vybízejí uživatele ke kreativnímu osvojení učiva a jazyka.

 

Určení

Kurz je určen úplným začátečníkům, kteří se chtějí naučit anglicky.

Rozsah

80 hodin výuky

Obsah

Konverzační témata

 • Představování
 • Jídlo a pití, restaurace
 • Dny v týdnu, hodiny
 • Rodina
 • Počasí, roční období
 • Volný čas, koníčky, sport
 • Bydlení, dům, byt
 • Každodenní činnosti
 • Dopravní prostředky
 • Práce, povolání
 • Dovolená

Gramatika

 • Podstatná jména:
  • členy
  • množné číslo
  • přivlastňovací pád
 • Zájmena:
  • osobní
  • přivlastňovací
 • Slovesa:
  • sloveso být
  • základní nepravidelná slovesa
  • přítomný čas prostý
  • minulý čas prostý
 • Větná stavba:
  • tvoření otázek
  • tvoření záporu a krátké odpovědi
  • základní slovosled

Výukové metody

Aktivní procvičování získaných znalostí

Slovíčka a fráze vyskytující se v textech jsou následně procvičována v řadě cvičení. Na gramatické výklady a přehledové tabulky vždy navazují cvičení různých typů, které získané znalosti upevní a procvičí v různých situacích. Navíc jsou kurzy prokládány testy, které prověří, co jste si zapamatovali.

 

Angličtina ELEMENTS - Začátečníci

Vybraný termín:

 ONLINE

Cena
350 Kč + 21% DPH

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.