Angličtina ELEMENTS - Středně pokročilí

e-kurz

Základní info

 Angličtina ELEMENTS - Kompletní kurz

Unikátní multimediální kurz Angličtina ELEMENTS založený na nejnovější řadě učebnic English Elements nakladatelství Hueber Verlag, která byla upravena pro výuku pomocí počítače a rozšířena o další cvičení. Interaktivní kurz získal řadu domácích i mezinárodních ocenění a je určen dětem i dospělým, tedy všem zájemcům o studium angličtiny.

 

Hlavním cílem výuky je komunikativní kompetence (schopnost domluvit se v anglicky hovořící společnosti). Poslechové texty, texty určené ke čtení a rozmanitá cvičení obsahují každodenní živý jazyk a vybízejí uživatele ke kreativnímu osvojení učiva a jazyka.

 

Určení

Kurz je určen středně pokročilým, tj lidem, kteří si už mají slušnou znalost anglické gramatiky i slovní zásoby, a chtějí se dále zdokonalovat.

Rozsah

80 hodin výuky

Obsah

Konverzační témata

 • Zvyky
 • Tipy pro učení angličtiny
 • Telefonování
 • Pohyb pro zdraví
 • Životní styl
 • Cestování
 • Přílišná zaměstnanost, plánování času
 • Povolání
 • Britská x americká angličtina
 • Elektronický věk
 • Počítače, Internet
 • Části těla
 • Odpočinek, volný čas
 • Televizní programy
 • Obchodní korespondence
 • Národnosti a jejich kultury (Turecko, Indonésie, Japonsko)
 • Tvary a velikosti
 • Jazyky

Gramatika

 • Podstatná jména:
  • some x any a jejich složeniny
  • little/much x few/many
 • Přídavná jména:
  • too, enough
  • stupňování - rozšíření
 • Zájmena:
  • zvratná
 • Slovesa:
  • modálná slovesa - rozšíření
  • ing tvary x infinitiv
  • další nepravidelná slovesa
  • frázová slovesa
  • minulý čas průběhový
  • budoucí čas rozšíření
 • Větná stavba:
  • přací věty
  • vztažné věty
  • pasivní tvary

Výukové metody

Aktivní procvičování získaných znalostí

Slovíčka a fráze vyskytující se v textech jsou následně procvičována v řadě cvičení. Na gramatické výklady a přehledové tabulky vždy navazují cvičení různých typů, které získané znalosti upevní a procvičí v různých situacích. Navíc jsou kurzy prokládány testy, které prověří, co jste si zapamatovali.

 

Angličtina ELEMENTS - Středně pokročilí

Vybraný termín:

 Online

Cena
350 Kč + 21% DPH

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.