Angličtina ELEMENTS - Pokročilí začátečníci

e-kurz

Základní info

 Angličtina ELEMENTS - Kompletní kurz

Kurz Angličtina ELEMENTS - Pokročilí začátečníci přináší studium současné, aktuální formy živého jazyka, a představuje tak optimální přípravu na okamžité uplatnění získaných znalostí v praxi. Výuka je sestavena podle moderních učebnic prověřených v praktické výuce tisíci pedagogy.

 

Hlavním cílem výuky je komunikativní kompetence (schopnost domluvit se v anglicky hovořící společnosti). Poslechové texty, texty určené ke čtení a rozmanitá cvičení obsahují každodenní živý jazyk a vybízejí uživatele ke kreativnímu osvojení učiva a jazyka.

 

Určení

Kurz je určen pokročilejším začátečníkům, tj lidem, kteří už se někdy anglicky učili, ale chtějí si vše osvěžit a zopakovat od začátku.

Rozsah

80 hodin výuky

Obsah

Konverzační témata

 • Představování, schůzka
 • Země a národnosti
 • Jak se kam dostat (popis cesty)
 • Zaměstnání
 • Interview, telefonování
 • Návštěva, pozvání
 • Oblečení
 • Nakupování
 • Služební cesta
 • Běžný pracovní den
 • Počasí
 • Víkend, dovolená
 • Restaurace
 • Významné dny a svátky
 • Informace na internetu
 • Rezervace ubytování
 • Horoskop, předpovídání budoucnosti

Gramatika

 • Podstatná jména:
  • členy - rozšíření
 • Přídavná jména:
  • stupňování
 • Zájmena:
  • osobní - rozšíření
  • přivlastňovací - rozšíření
 • Číslovky:
  • základní
  • řadové
 • Slovesa:
  • there is, there are
  • have got, has got
  • základní nepravidelná slovesa
  • přítomný čas prostý - rozšíření
  • minulý čas prostý - rozšíření
  • předpřítomný čas
  • budoucí čas
 • Příslovce:
  • frekvenční
 • Předložky:
  • základní
 • Větná stavba:
  • zkrácené tvary

Výukové metody

Aktivní procvičování získaných znalostí

Slovíčka a fráze vyskytující se v textech jsou následně procvičována v řadě cvičení. Na gramatické výklady a přehledové tabulky vždy navazují cvičení různých typů, které získané znalosti upevní a procvičí v různých situacích. Navíc jsou kurzy prokládány testy, které prověří, co jste si zapamatovali.

 

Angličtina ELEMENTS - Pokročilí začátečníci

Vybraný termín:

 Online

Cena
350 Kč + 21% DPH

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.