Angličtina ELEMENTS - Mírně pokročilí

e-kurz

Základní info

 Angličtina ELEMENTS - Kompletní kurz

Unikátní multimediální kurz Angličtina ELEMENTS založený na nejnovější řadě učebnic English Elements nakladatelství Hueber Verlag, která byla upravena pro výuku pomocí počítače a rozšířena o další cvičení. Interaktivní kurz získal řadu domácích i mezinárodních ocenění a je určen dětem i dospělým, tedy všem zájemcům o studium angličtiny.

 

Hlavním cílem výuky je komunikativní kompetence (schopnost domluvit se v anglicky hovořící společnosti). Poslechové texty, texty určené ke čtení a rozmanitá cvičení obsahují každodenní živý jazyk a vybízejí uživatele ke kreativnímu osvojení učiva a jazyka.

 

Určení

Kurz je určen mírně pokročilým, tj lidem, kteří si už osvojili základy anglické gramatiky i slovní zásoby, a chtějí si je dále rozšiřovat.

Rozsah

80 hodin výuky

Obsah

Konverzační témata

 • Představování
 • Slavné osobnosti
 • Nakupování
 • Restaurace
 • Na úřadě
 • Telefonování, faxování, vzkazy
 • Cestování
 • Počítač, e-maily
 • Zdraví, návštěva doktora
 • Velká Británie - Wales
 • Hong Kong, Tokio
 • Fit centrum
 • Mateřská škola, důchodci
 • Cestování do vesmíru
 • Budoucnost
 • Extrémní sporty

Gramatika

 • Podstatná jména:
  • počitatelná a nepočitatelná
  • some x any, much x many
 • Přídavná jména:
  • stupňování - rozšíření
 • Slovesa:
  • rozkazovací způsob
  • přítomný čas průběhový
  • modálná slovesa
  • minulý čas průběhový
  • used to
  • nepravidelná slovesa
  • trpný rod
 • Předložky:
  • místa
  • času
 • Větná stavba:
  • podmínkové věty
  • vztažné věty

Výukové metody

Aktivní procvičování získaných znalostí

Slovíčka a fráze vyskytující se v textech jsou následně procvičována v řadě cvičení. Na gramatické výklady a přehledové tabulky vždy navazují cvičení různých typů, které získané znalosti upevní a procvičí v různých situacích. Navíc jsou kurzy prokládány testy, které prověří, co jste si zapamatovali.

 

Angličtina ELEMENTS - Mírně pokročilí

Vybraný termín:

 Online

Cena
350 Kč + 21% DPH

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.