ANGLICKÝ JAZYK – POKROČILÍ + elearning ZDARMA

Základní info

Kurz je určen pro všechny, kteří již mají základy anglického jazyka přibližně na úrovni A2+ Společného evropského rámce pro jazyky chtějí efektivně rozšířit své znalosti a slovní zásobu a vydat se na další etapu k úrovni B1.

Kurz je vyučován metodou EFFECTIVE ENGLISH ®, což je přímá metoda výuky. Tato metoda je založena na neustálé konverzaci lektora se studenty – lektor klade otázky, studenti na ně (zpočátku za pomoci lektora) reagují. Významný podíl na úspěšnosti metody má i neustálé opakování. To není ztrátou času, jak by se Vám mohlo na první pohled zdát, ale velmi dobrým pomocníkem, pokud se snažíte zvládnout jazyk.

V hodinách se procvičují všechny 4 aspekty jazyka: mluvení, čtení, psaní, poslech. Hodina je 100 % využita, není minuty, v níž by nezazněla anglická věta. Více než třetinu času výuky stráví studenti poslechem (otázek pokládaných lektorem) a více než třetinu času mluvením (odpovídáním na lektorovy otázky). Zbývající čas se rozdělí na čtení vět z učebnice a psaní diktátů, které jsou skvělým propojením procvičování psaní a poslechu. Časem se přidávají stále častěji komunikační cvičení zaměřená na témata z předchozích lekcí, ale i na témata vztahující se k právě probírané slovní zásobě, ve kterých studenti komunikují mezi sebou a dorozumívají se pomocí dosažené slovní zásoby, což je připravuje na reálné situace, kdy nebudou mít vedle sebe lektora. Studenti se učí sami definovat různá slova, aby byli schopni v případě nutnosti kterékoliv slovo opsat a dorozumět se.

Na našich kurzech se rozhodně nebudete nudit vyplňováním cvičení v učebnicích, ta budete mít možnost si vypracovat a podle klíče zkontrolovat doma. Lektor Vám případné dotazy zodpoví vždy před kurzem nebo po něm.

V kurzu budete mluvit anglicky od první minuty. Vlastně vše bude probíhat v angličtině, a to včetně gramatiky, která ale bude buď schována do konverzace s lektorem, že si jí ani nevšimnete, nebo jednoduše podána lektorem anglicky a hned vysvětlena na příkladech, z nichž vše pochopíte. Nebojte, nehrozí Vám žádné složité jazykovědné poučky ani jejich opisování z tabule.

Ke kurzu si budete moci zakoupit učebnice Effective English®, podle nichž výuka probíhá. V nich budete mít napsány všechny věty, které na lekci zazní, budete si je tedy moci doma v klidu ještě projít v knížkách a případně i poslechnout. Doma si také budete moci v případě zájmu gramatiku nastudovat doma v tzv. Grammar Box.

Osnova kurzu

V kurzu se studenti dostanou přibližně na polovinu cesty mezi úrovněmi A2 a B1 Společného evropského rámce pro jazyky, případně nad tuto úroveň, z našich učebnic proberou přibližně lekce levelu 6, možná začátek levelu 7.

Vše je velmi individuální, záleží na složení skupinky a její schopnosti angličtinu „absorbovat“ – některé skupinky mají raketový nástup, tempo ovšem časem opadá a je třeba zpomalit, aby výuka byla efektivní; jiné skupinky naopak udržují přibližně stejné pomalejší přirozené tempo po celou dobu konání kurzu. Dále záleží i na tom, kde případně skončila daná skupinka v minulém kurzu, pokud se jedná o kurz navazující.

Pokud si nejste jistí, zda tento kurz bude přesně odpovídat Vašim znalostem angličtiny, kontaktujte nás a my Vám velmi rádi poradíme.

Naše kurzy bývají obvykle „navazující“ – navazují na předchozí nižší úroveň, čili i místo, od kterého se bude začínat, bude pravděpodobně ovlivněno tempem, intenzitou i délkou předchozího kurzu.

V kurzu pro pokročilé se budete učit z knížek Effective English® level (díl) 6, který zvládnete celý (záleží samozřejmě na délce a intenzitě kurzu), a možná projdete i začátek levelu 7. Ze začátku se zaměříte ještě na přítomný čas prostý a jeho užití pro budoucnost, proberete minulý čas průběhový a spojení „either – or“ a „neither – nor“, „each other“ a „one another“. Dále se zaměříte na zvratná zájmena a pasívum (trpný rod). Seznámíte se s „ought to“ a rozdílem mezi „little“ – „a little“, „few“ – „a few“. Proberete i předminulý čas prostý.

Proberete slovní zásobu k tématům, jako jsou příroda a životní prostředí, cestování, zájmy a volný čas, popis vlastností či počasí atd.

Bližší informace o kurzu ANGLICKÝ JAZYK – POKROČILÍ + elearning ZDARMA získáte na adrese: https://orangeacademy.cz/jazykove-kurzy/anglicky-jazyk-pokrocili

Termíny pro kurz Anglický jazyk – pokročilí

 • 9.8.2021 - 20.8.2021 Online - Kurz probíhá celkem 10 dní vždy v Po,Út,St,Čt,Pá 17:00 - 18:50
 • 9.8.2021 - 20.8.2021 Online - Kurz probíhá celkem 10 dní vždy v Po,Út,St,Čt,Pá 9:00 - 10:50
 • 20.9.2021 - 6.6.2022 Brno - Kurz probíhá celkem 34 dní vždy v Po 16:30 - 18:20
 • 20.9.2021 - 10.1.2022 Brno - Kurz probíhá celkem 17 dní vždy v Po 16:30 - 18:20
 • 21.9.2021 - 18.1.2022 Pohořelice - Kurz probíhá Hotel Le Cafe celkem 17 dní vždy v Út 18:10 - 20:00
 • 21.9.2021 - 7.6.2022 Pohořelice - Kurz probíhá Hotel Le Cafe celkem 34 dní vždy v Út 18:10 - 20:00
 • 21.9.2021 - 18.1.2022 Znojmo - Kurz probíhá v hotelu U divadla celkem 17 dní vždy v Út 17:00 - 18:50
 • 21.9.2021 - 7.6.2022 Znojmo - Kurz probíhá v hotelu U divadla celkem 34 dní vždy v Út 17:00 - 18:50
 • 21.9.2021 - 7.6.2022 Velká Bíteš - Kurz probíhá v hotelu U Raušů celkem 34 dní vždy v Út 16:30 - 18:10
 • 21.9.2021 - 18.1.2022 Velká Bíteš - Kurz probíhá v hotelu U Raušů celkem 17 dní vždy v Út 16:30 - 18:10
 • 23.9.2021 - 9.6.2022 Zastávka u Brna - Kurz probíhá celkem 34 dní vždy v Čt 18:00 - 19:50
 • 23.9.2021 - 3.2.2022 Zastávka u Brna - Kurz probíhá celkem 17 dní vždy v Čt 18:00 - 19:50
 • 23.9.2021 - 3.2.2022 Online - Kurz probíhá celkem 17 dní vždy v Čt 18:10 - 20:00
 • 23.9.2021 - 9.6.2022 Online - Kurz probíhá celkem 34 dní vždy v Čt 18:10 - 20:00

ANGLICKÝ JAZYK – POKROČILÍ + elearning ZDARMA

Vybraný termín:

21.9.2021  Jihomoravský kraj

Cena
7990 Kč + 0 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je osm a šest ? Součet zapište číslicemi.