8 -denní zájezdy pro kolektivy žáků základních a středních škol

kurz

Základní info

Již 9. sezónu přicházíme s nabídkou jazykových kurzů v Anglii (v Londýně nebo Hastingsu) pro žáky základních a středních škol. Tyto kurzy pomohou Vašim žákům rozšířit si znalosti anglického jazyka, jak při výuce ve škole, tak při osobním kontaktu v anglické rodině. Pobyt v Anglii umožní Vašim žákům i Vám poznat více z historie i současnosti Anglie, také jistě přispěje k motivaci žáků při dalším studiu jazyka. Tyto kurzy se setkávají ze strany pedagogů i žáků s velmi kladným ohlasem. Podmínkou realizace zájezdu je sestavení kolektivu 44 studentů, se kterými cestují zdarma 4 pedagogičtí pracovníci. Vzhledem k tomu, že některé školy nemohou tento počet naplnit, snažíme se počet nutný k realizaci zájezdu eventuelně složit z několika škol (poměr 1 pedagogický pracovník : 11 žáků). Na tento zájezd doporučujeme zařazovat žáky starší 11-ti let.Ubytování je tradičně zajištěno v rodinách, které mají s pobytem studentů dlouholeté zkušenosti. Vytvoří příjemnou atmosféru a umožní dětem překonat ev. počáteční ostych nebo ještě nedokonalou znalost jazyka. Rodiče budou před odjezdem informováni o telefonním čísle rodiny, kde bude jejich dítě ubytováno, a mohou si v den příjezdu ověřit, zda je dítě v pořádku. Doporučujeme volat kolem 21. hodiny našeho času. Doporučené kapesné cca 15-20 GBP na vstupy - Tower (klenotnice), muzeum voskových figurín, Greenwich - královská observatoř, katedrála v Canterbury. Vstup do Britského muzea a Národní galerie je zdarma. POZOR !!! Každý žák musí být vybaven cestovním pasem platným nejméně 6 měsíců od ukončení zájezdu. K přihlášce je nutné přiložit 1x pasovou fotografii. Při přihlašování dítěte je nutné doplnit upozornění na případné nemoci, alergie či diety dítěte, aby o nich mohla být informována anglická rodina. Od roku 1994 se jazykových kurzů zúčastnilo 2 000 studentů např. Praha 1 - Truhlářská ul., Gymnázium Česká České Budějovice, ZŠ Strakonice, Gymnázium Kaplice, Gymnázium Milevsko, ZŠ Ševětín , OA Vlašim, ZŠ Matice školské Č. Budějovice …

8 -denní zájezdy pro kolektivy žáků základních a středních škol

Vybraný termín:

 Zahraničí

Cena

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.