Stress management

Kurz na míru

Základní info

Obsah:

-      Mechanismus vzniku a působení stresu

-      Fáze vývoje stresu

-      Projevy stresu

-      Druhy stresu

-      Individuální odlišnosti v odolnosti vůči stresu

  • Mapování stresorů vosobním i profesním životě
  • Osobní hranice tolerance působení stresu

-      Stresové faktory v pracovním prostředí

  • Nebezpeční vyhoření - ztráty motivace

-      Strategie zvládání stresu

-      Techniky k okamžitému použití

-      Relaxační techniky

-      Zdravý životní styl

 

Výstupy:

Identifikace vlastních hlavních stresorů.

Nácvik předcházení stresovým situacím a přiměřeného zvládání vzniklých stresorů.

Souvislost s myšlenkovou činností, emocemi a fyzickou reakcí, nácvik ovládání.

Zvládnutí protistresové relaxace a dalších uvolňovacích protistresových cvičení.

Vytvoření vlastní strategie zvládání stresu.

 

Stress management

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.