Prezentační dovednosti

Kurz na míru

Základní info

Obsah:

  • Definice účelu prezentace
  • Výběr klíčových bodů
  • Příprava zajímavého projevu
  • Výběr vizuálních prostředků
  • Faktory ovlivňující kvalitu prezentace
  • Význam řeči těla a rétoriky
  • Práce s publikem - navázání kontaktu, zaujmutí, zapojení do prezentace

Výstupy:

Příprava jednotlivých fází prezentace.

Cílová orientace při prezentaci.

Image a první dojem, tréma a její zvládnutí.

Práce s prezentační technikou (flipchart, Power Point...).

Zvládnutí verbální složky projevu.

Sebevědomá řeč těla.

Identifikace zlozvyků při projevu, jejich odstranění.

Zásady při tvorbě Ppt prezentace

 

Prezentační dovednosti

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.