Lektorské dovednosti

Kurz na míru

Základní info

Obsah:

-      Osobnost lektora a účastníka programu

  • Image a vystupování lektora
  • Prezentační dovednosti

.         Jak zaujmout, udržet pozornost, komunikační techniky

-      Specifika vzdělávání dospělých

-      Vzdělávací program

  • Stanovení cílů a sestavení obsahu, prostředky kdosažení cílů
  • Realizace programu
  • Klíčové body tréninkové lekce, struktura lekce
  • Metodika vzdělávacího programu
  • Pomůcky a technická podpora
  • Vedení diskuse - moderační techniky

-      Hodnocení programu - práce se zpětnou vazbou

 

Výstupy:

Získání schopností pracovat s úspěšnými didaktickými metodami a technikami.
Práce se zpětnou vazbou.
Osvojení komunikačních dovedností.
Získání optimálního přístupu ke klientovi při výuce pomocí různých forem a nástrojů výuky.
Schopnost efektivní práce s problematickou skupinou.
Prohloubení znalostí a dovedností, které povedou k vyšší efektivitě výuky.
Příprava na krizové momenty, které mohou během výuky nastat.
Identifikace cílové vzdělávací skupiny a následné přizpůsobení výuky.
Tvorba tréninkového scénáře.

 

Lektorské dovednosti

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.