Asertivita

Kurz na míru

Základní info

Obsah:

Teorie asertivity, pojem, východiska

Formy jednání - pasivita, agresivita, manipulace

Asertivní práva

Techniky, principy

Prosazování a odmítnutí požadavku

Poskytování a přijímání kritiky a komplimentu

Konstruktivní komunikace ve vypjatých situacích

Nátlakové a manipulativní metody - typy manipulace, hostormovo  dělení

Expresivní asertivita - rozpoznání emocí a jejich vyjadřování

Empatická asertivita

 

Výstupy:

Seznámení se s asertivitou jako způsobem komunikace v protikladu k agresivitě, pasivitě a manipulaci.

Zjištění vlastního komunikačního stylu (agresivita, pasivita, manipulace, asertivita), zjištění výhod a nevýhod asertivního chování.

Praktický nácvik konstruktivní kritiky a přijímání kritiky (oprávnění i neoprávněné).

Nácvik asertivního Ne, pokud je to namístě.

Trénink asertivní žádosti o laskavost.

Identifikace překážek a bariér v asertivní komunikaci.

Seznámení s asertivními právy a povinnostmi.

 

Asertivita

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.