ZÚČTOVÁNÍ POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ v podvojném účetnictví podnikatelů

Kurz na míru

Základní info

Určeno pro
účetní zejména.

Obsah:
V průběhu semináře bude věnovaná pozornost účetní a daňové problematice pohledávek a závazků
* Pohledávky (struktura pohledávek z účetního hlediska, oceňování pohledávek, poskytnuté zálohy, pohledávky v cizích měnách, postoupení pohledávek, zápočet pohledávek, opravné položky k pohledávkám včetně daňových novinek v rámci reformy veřejných financí, odpis pohledávek)
* Závazky (struktura věřitelů, oceňování, vykazování závazků v rozvaze a požadavky na zveřejnění v příloze účetní závěrky, dopad reformy veřejných financí na závazky po lhůtě splatnosti)
* Inventarizace pohledávek a závazků
Jednotlivé situace budou probírány na příkladech
Účastníci obdrží podkladové materiály lektorky

ZÚČTOVÁNÍ POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ v podvojném účetnictví podnikatelů

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je dvě a tři ? Součet zapište číslicemi.