ZMĚNY V ÚČETNICTVÍ A DANÍCH v roce 2009 - KOMPLEXNÍ VÝKLAD - 2denní

Kurz na míru

Základní info

Určeno pro
účetní a vedoucí pracovníky ekonomických útvarů se znalostí podvojného účetnictví a daní.

Cíl:
* Na praktických příkladech ukázat a společně procvičit typické situace, novinky a změny v níže uvedených oblastech z hlediska účetnictví a daní
* Řešení vybraných aktuálních problémů současné praxe

Obsah:
Zpracování příkladů a jejich výklad z hlediska:
* Účetnictví
* Daně z příjmů
Příklady budou z oblasti:
* Dlouhodobého majetku – odpisy majetku, leasing
* Zásob
* Pohledávek a závazků – tvorba zákonných opravných položek, „dodaňování“ závazků
* Půjček a úvěrů – finanční náklady
* Vlastního kapitálu
* Rezerv a opravných položek
* Nákladů a výnosů
Zaměřeno na typické situace, novinky a změny.

Předpoklady:
Dobrá znalost podvojného účetnictví a daňového systému v ČR.

ZMĚNY V ÚČETNICTVÍ A DANÍCH v roce 2009 - KOMPLEXNÍ VÝKLAD - 2denní

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je pět a sedm ? Součet zapište číslicemi.