ZATŘIĎOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU podle Standardní klasifikace produkce - SKP, Klasifikace stavebních děl - CZ-CC a vazby klasifikací na daňové předpisy

Kurz na míru

Základní info

Určeno pro
vedoucí pracovníky, právníky a referenty ekonomických, investičních útvarů a účtáren.

Cíl:
Seznámení se statistickými klasifikacemi a jejich uplatnění v daňových zákonech a předpisech, ve smluvních vztazích - zatřiďování majetku a dodávek - pro praktickou orientaci v aktuální problematice.

Obsah:
* Statistické klasifikace - SKP 2. vydání, Klasifikace stavebních děl CZ-CC, Klasifikace ocenitelných práv
* Uplatnění klasifikací SKP a CZ-CC v zákoně o daních z příjmů (ZDP); převody majetku podle CZ-CC a změn v SKP - podle nových klasifikací; odpisování dlouhodobého majetku - aktuální informace
* Uplatnění klasifikací v zákoně o dani z přidané hodnoty (stručně)
* Soubory movitých věcí, příslušenství dlouhodobého hmotného majetku
* Minimální údaje o majetku v evidenci majetku podle ZDP, stanovených klasifikací a podle účetnictví
* Vybavenost stavebních děl - nedílné součásti budov a inženýrských stavebních děl
* Výrobní, provozní a účelová zařízení ve stavebních dílech - stavebně připojená z majetkového hlediska - Pokyn D-190 Ministerstva financí
* Příklady zatřídění stavebních děl a movitých věcí
* Majetkové posuzování dodávek pro technické zhodnocení a pro opravy a údržbu
* Organizační (firemní, podnikové) postupy pro evidenci a při zatřiďování dodávek a majetku pro daňové účely, zejména pro daňové odpisování

ZATŘIĎOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU podle Standardní klasifikace produkce - SKP, Klasifikace stavebních děl - CZ-CC a vazby klasifikací na daňové předpisy

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je deset a deset ? Součet zapište číslicemi.