US GAAP - Investiční majetek

Kurz na míru

Základní info

Potřebujete zvládnout problematiku hmotného a nehmotného investičního majetku, osvojit si způsob účtování investičního majetku, obzvlášť jeho zařazování, oceňování, odpisy a technické zhodnocení podle GAAP (podstatné rozdíly od způsobů účtování v ČR) a osvojit si i přehled pravidel pro účtování v cizích měnách, které mají dopad především na účetnictví českých poboček firem, řídících se podle GAAP? Absolvujte tento další speciální modul pro seznámení s US GAAP.

US GAAP - Investiční majetek

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je jedna a osm ? Součet zapište číslicemi.