Účetnictví s využitím výpočetní techniky a řízenou praxí - certifikovaný rekvalifikační kurz

Kurz na míru

Základní info

Absolvent se po absolvování kurzu orientuje v problematice vedení účetnictví účetních jednotek obchodních společností. Umí evidovat operace jednotlivých agend (faktury přijaté a vystavené, banku a pokladnu, majetek, zásoby, mzdy), ovládá souvztažnosti účtování účetních případů potřebných ke komplexnímu vedení účetnictví účetních jednotek obchodních společností včetně účetní uzávěrky a závěrky. Umí využívat ekonomický systém Pohoda k účtování dokladů jednotlivých agend včetně finálních výstupů při ukončení zdaňovacího období. Orientuje se v manažerském účetnictví (rozpočetnictví, kalkulace a vnitropodnikové účetnictví). Umí založit personální agendu s použitím části pro výpočet mzdy zaměstnance a dávek sociálního zabezpečení, umí komunikovat s úřady. Absolvent najde uplatnění jako Samostatný účetní společnosti.

http://www.jubela.cz/pocitacove-vzdelavani/kurz/ucetnictvi-pohoda

Účetnictví s využitím výpočetní techniky a řízenou praxí - certifikovaný rekvalifikační kurz

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je devět a devět ? Součet zapište číslicemi.