Účetní závěrka

Kurz na míru

Základní info

Určeno:

Finančním ředitelům, manažerům, majitelům podniků, finančním a účetním pracovníkům malých, středních i velkých podniků, …

Program:

Závěrkové operace: oceňovací rozdíly, kursové rozdíly, rezervy, opravné položky, majetek a odpisy, inventarizace, odpis pohledávek a závazků

Základ daně, rozdíly mezi HV a základem daně, osvobozené příjmy

Daňové a nedaňové náklady, leasing, držba podílů, cestovní náhrady

Uplatnění daňové ztráty, slevy na dani.

Aktuality ke dni konání semináře

Přednáší:

Ing.PETR BUCHNÍČEK, certifikovaný bilanční účetní, prezident Sdružení účetních a daňových poradců v Brně.

Termín:

7.12.2006 od 9:00 – 14:00 hod . , (prezence od 8:30 – 9:00 hod.)

Místo:

Pavilon OHK Brno

Účetní závěrka

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.