Účetní minimum

Kurz na míru

Základní info

Cíl: Osvojit si základní poznatky ze základů účetnictví.

Obsah :
Základy účetnictví
Základní účetní pojmy
Právní úprava účetnictví
Účetní terminologie (aktiva, pasiva, náklady, výnosy, příjmy, výdaje, majetek, odpisy inventarizace)
Podvojné a jednoduché účetnictví v podnikatelské praxi
Účetní doklady, účetní záznamy, účetní knihy
Účetní uzávěrka a účetní závěrka
Podklady pro uzávěrkové operace
Inventarizace
Výstupy z účetnictví, účetní výkazy

Účetní minimum

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je šest a čtyři ? Součet zapište číslicemi.