SESTAVOVÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ CASH FLOW - diskuze nad zkušenostmi z praxe

Kurz na míru

Základní info

Určeno pro
účetní, auditory, finanční a ekonomické pracovníky, kteří se potřebují seznámit se změnami v přehledu o peněžních tocích (cash flow).

Obsah:
Během semináře bude věnovaná pozornost:
* vazbám mezi dílčími částmi účetní závěrky (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, přehled o peněžních tocích, přehled o změnách vlastního kapitálu a příloha k účetní závěrce)
* chybám, které se v praxi vyskytují
* použití cash flow při finanční analýze (ukazatele na bázi cash flow)
Dotazy a odpovědi
Účastníci obdrží podkladový materiál lektorky

SESTAVOVÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ CASH FLOW - diskuze nad zkušenostmi z praxe

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je šest a deset ? Součet zapište číslicemi.