PROFESIONÁLNÍ ASISTENTKA, SEKRETÁŘKA

Kurz na míru

Základní info

Třídenní výcvikový program

Cíl:
* pomoci asistentkám aby se orientovaly ve změnách, ke kterým v posledních letech v oblasti podnikání došlo a aby díku tomu lépe "držely krok" se svým šéfem
* dát asistentkám k dispozici některé metody a postupy, které jim pomohou neustále zlepšovat svoji práci

Obsah:
* Vývoj managementu v posledních letech
* co je stará a co nová ekonomika; význam a produktivní síla znalostí v globální ekonomice; znalostní společnost, sdílení znalostí, intelektuální potenciál firmy, učící se organizace, systémy kvality
* poslání organizace, firmy; význam sdílené vize a sdílených hodnot; stanovování cílů
* hierarchické a procesně orientované vedení
* role a poslání manažera dříve a nyní; dovednosti a kvality manažera 21. stol.

Týmová spolupráce
* týmově fungující organizace, jak ji vytvořit a podporovat
* co je tým; formy týmů; individuální a týmová odpovědnost
* rozdíly mezi pracovní skupinou a týmem; základní pravidla týmové spolupráce
* čtyři fáze vývoje týmu, postup při budování týmu
* základní poslání vedoucího týmu; týmové role; připravenost týmu na totální kvalitu

Management času
* klasické znaky špatného řízení času; vývoj od první ke čtvrté generaci řízení času
* čtyři kvadranty řízení času - co je naléhavé a co je důležité
* techniky řízení času - stanovení priorit a plánování; plánování roku, čtvrtletní plánování, plánování měsíce, týdne, denní plán
* individuální výkonnostní křivka a její využití
* spolupráce asistentky s nadřízeným v oblasti řízení času, jak pomoci zlepšit management času svého nadřízeného

Osobnost asistentky
* poslání asistentky; vlastnosti a dovednosti profesionální asistentky; osobnost asistentky
* asistentka a její image - cílené utváření a pěstování image

Pracovní vztah asistentky a jejího šéfa, pracovní vztah k ostatním pracovníkům
* podstata profesionálních vztahů; podnikatelská etiketa
* strážná pozice - efektivní ochrana šéfova pracovního času; podpora image šéfa
* cílené vytváření příznivé pracovní atmosféry

Asertivita asistentky
* čtyři základní druhy jednání; podstata asertivity, asertivní práva každého člověka
* manipulativní jednání a obrana proti němu
* arogantní chování, osobnost arogantních lidí
* asertivní techniky - odmítnutí neoprávněného požadavku, technika "otevřených dveří", technika "ohrané gramofonové desky", konstruktivní kritika
* typologie Kaisera a Koffeyho
* střety a konflikty; nezbytnost střetů ve firmě v období neustálých změn;

Asistentka a její komunikace
* co je důležité vědět o komunikaci; význam otevřené komunikace
* reaktivní a proaktivní komunikace; proaktivní komunikace asistentky
* efektivní práce s mimoslovní komunikací a komunikací činy
* komunikační dovednosti; zásady pro efektivní komunikaci
* význam zpětné vazby; význam otázek v komunikaci
* komunikace s nadřízeným a komunikace s ostatními pracovníky - zásady
* standardní komunikační situace; příprava, průběh a vyhodnocení porady
* zásady vnitrofiremní komunikace; zásady komunikace s veřejností

Metody:
výklad, diskuse, rozbor příkladů z praxe, osobnostní dotazník, práce v týmech, natáčení videozáznamu s modelovými situací, rozbor videozáznamu, poskytnutí zpětné vazby, koučování, práce s textem v pracovním sešitě, nácvik vizualizace, nácvik efektivní řeči těla

PROFESIONÁLNÍ ASISTENTKA, SEKRETÁŘKA

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.