PŘEHLED DAŇOVÉ PROBLEMATIKY pro finanční účetní

Kurz na míru

Základní info

Obsah:
* Daňová soustava - přehled platné daňové legislativy
* Základní znalosti problematiky silniční daně, daně z nemovitostí, daně z převodu nemovitostí
* Daň z příjmů - princip zdanění fyzických osob, zdanění zaměstnanců, příjmy, které nejsou předmětem daně, osvobozené příjmy
* Princip zdanění právnických osob, konstrukce základu daně z příjmů
* Úprava základu daně z příjmů právnických osob
* Odčitatelné položky od základu daně, slevy na dani
* Problematika daňové účinnosti nákladů v základu daně z příjmů
* Vymezení hmotného majetku, způsoby uplatňování v základu daně
* Technické zhodnocení majetku
* Nehmotný majetek
* Pohledávky a závazky v základu daně
* Daň z přidané hodnoty - legislativa, základní pojmy
* Osoby povinné k dani, osoby osvobozené od uplatňování daně
* Předmět daně - uskutečněná a přijatá plnění, dodání zboží, poskytování služeb, přeúčtování
* Plnění, která nejsou předmětem daně
* Místo plnění, vliv na zahraničně-obchodní transakce
* Vznik povinnosti přiznat daň, sazby daně, základ daně, oprava základu daně, výpočet daně
* Nárok na odpočet
* Daňové doklady, správa DPH
* Dodávky zboží v rámci EU, dovoz a vývoz zboží
* Poskytování služeb v rámci EU a v rámci třetích zemí

PŘEHLED DAŇOVÉ PROBLEMATIKY pro finanční účetní

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je jedna a osm ? Součet zapište číslicemi.