Podvojné účetnictví

Kurz na míru

Základní info

Cílem kurzu je provést účastníka základními principy a postupy účtování, jednotlivými metodikami zpracování prvotních dokladů a jejich zavedení do účetnictví. Naučíte se, jak nastavit systém POHODA za účelem usnadnění a urychlení opakujících se rutinních operací, jak vytvořit účtový rozvrh a jednotlivé účetní souvztažnosti. Zvládnete práci s agendami faktur, pohledávek a závazků, budete umět zpracovat příkaz k úhradě, zadat a zaúčtovat bankovní a pokladní doklady, pracovat s dlouhodobým, drobným a leasingovým majetkem. Kurz Vás seznámí i s technikami vzájemného zápočtu pohledávek a závazků či práce s cizími měnami. Po absolvování kurzu budete umět využívat ekonomický systém POHODA k efektivnímu zpracování podvojného účetnictví a získání všech potřebných výstupů.

Komu je kurz určen: Kurz je určen pro účetní, zaměstnance a majitele společností, kteří účtují v soustavě podvojného účetnictví. Nezbytným předpokladem absolvování tohoto kurzu je základní znalost principů účtování v podvojném účetnictví i samotná orientace v programu POHODA.

Podvojné účetnictví

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.