Konsolidovaná účetní závěrka

Kurz na míru

Základní info

Je pro Vás užitečné osvojení si či zdokonalení se v sestavení konsolidované účetní závěrky a v konsolidačních metodách a technikách? Na tomto semináři Vám k tomu pomůžeme. Seznámíte se nejen s relevantní legislativou, ale hlavně se sestavením konsolidačních pravidel, harmonogramu pro sestavení konsolidované účetní závěrky a s tím, jak řešit rozdíly vzniklé při odsouhlasení vzájemných vztahů. Budete umět zpracovat přílohu ke konsolidované účetní závěrce a budete znát jaké jsou základní rysy konsolidované účetní závěrky podle IAS a jaké jsou hlavní odlišnosti podle českých standardů a podle IAS. Užitečné pro zvládnutí problematiky budou i na semináři probírané příklady.

Konsolidovaná účetní závěrka

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je šest a devět ? Součet zapište číslicemi.