KALKULACE činností (služeb)

Kurz na míru

Základní info

Zadavatel školení si může vybrat z následujících hlavních témat:

§                Zpřesnění účetních, controllingových a operativních informačních systémů pro potřeby rozkrytí skutečné rentability jednotlivých činností

§                Předvedení možností sestavování rozpočtů

§                Možnosti výpočtu plánových kalkulací pro potřeby finančního účetnictví

§                Strategie výpočtu cenových kalkulací se zaměřením na přímé odbytové náklady a kalkulační náklady

§                Metodika výpočtu výsledných kalkulací na základě informací z účetního systému a z operativní evidence

§                Vyhodnocování dosažené skutečnosti

§                Řešení problematiky účtování nákladů a výnosů na hlavní činnost a vedlejší činnosti Praktické možnosti využití metody ABC (Activity Based Costing)

§                Sestavování časových bilancí hlavních vlastních strojních a pracovních kapacit a jejich vyhodnocování, především pak z pohledů prostojů

 

Klíčová slova: účetní, controllingové a operativní informační systémy, rozpočet, kalkulace, odbytový náklad, náklady, výnosy, Aktivity Based Costing

 

 

KALKULACE činností (služeb)

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.