Jednoduché účetnictví na PC (program ÚČTO 02)

Kurz na míru

Základní info

Účastník se naučí jednoduché účetnictví a jeho zpracovávání na počítači. Pracuje se v nejlepším českém programu ÚČTO 2002.

Obsah kurzu
úvod do účetnictví, majetek, oceňování, daňová soustava, odpisy, mzdy...
účetní knihy, kniha pohledávek a závazků, účetní záznamy
peněžní deník, účtování v průběhu roku
otevírání účetních knih, účetní závěrka
počítačová gramotnost, seznámení s počítačem, základy WINDOWS
ÚČTO 2002, seznámení s programem, možnosti, využití
vlastní účetnictví, účetnictví dalších firem
mzdy, jejich výpočet a účtování
praktické účtování v programu ÚČTO 2002 a veškeré výstupy

Poznámka: Program ÚČTO 02 je vhodný pro plátce i neplátce DPH. Dokáže vést účetnictví libovolného počtu firem. Pravidelně aktualizován podle změn v legislativě.

Jednoduché účetnictví na PC (program ÚČTO 02)

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.