INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ

Kurz na míru

Základní info

Obsah:
* Zákonná úprava inventarizací
* Charakteristika inventarizace a inventur
* Etapy inventarizace
* Způsob oceňování inventarizovaného majetku a závazků
* Zahájení, průběh a vyhodnocení inventarizace
* Výsledky inventarizačních prací
* Vyčíslení inventarizačních rozdílů, jejich účtování a daňové posouzení
* Ukládání a úschova účetních písemností

Předpoklady:
Znalost účetnictví.

INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je tři a čtyři ? Součet zapište číslicemi.