Hmotný a nehmotný majetek, Drobný hmotný a nehmotný majetek

Kurz na míru

Základní info

Filozofie úlohy, vazby na ostatní moduly IS ESO 8, nastavení a význam parametrů úlohy, nastavení číselných řad.
Číselníky. Pořízení majetku, převody, rozdělení majetku, vyřazení majetku.
Tisk formulářových sestav. Archiv a údržba. Načtení osobních čísel z mezd nebo personalistiky.
Účetní předpisy a účetní uzávěrka.

Školení je určeno začínajícím uživatelům.

Hmotný a nehmotný majetek, Drobný hmotný a nehmotný majetek

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.