FKSP A SOCIÁLNÍ FONDY

Kurz na míru

Základní info

Určeno pro
ekonomy, personalisty, pracovníky účtáren, odborové funkcionáře a všechny, kteří přicházejí do kontaktu s hospodařením s těmito fondy.

Cíl:
V souvislostech vysvětlit otázky tvorby a použití fondů v praxi v souladu s platnými předpisy.

Obsah:
* Vyhláška o FKSP v platném znění včetně vyhlášky č. 100/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb. ve znění vyhlášky č. 510/2002 Sb.
* Hospodaření s fondy - tvorba fondů a zásady jejich použití - fondy ve s. p., a. s., spol. s r. o., v ROPO
* Specifika škol, učilišť, zdravotnictví, státní správy, měst a obcí
* Účtování fondů a vazba na daňové zákony a další předpisy
* Používání fondů a účely, ke kterým fondy slouží (postup při vyplácení příspěvku na rekreaci, půjčky, odměny, pracovní a životní výročí, stravování, penzijní připojištění, příspěvek odborové organizaci)
* Co z prostředků lze zahrnout do nákladů firmy atd.
* Co nelze z fondu hradit
* Postup v případě, že ve firmě není odborová organizace

FKSP A SOCIÁLNÍ FONDY

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je deset a jedna ? Součet zapište číslicemi.