Finanční řízení - každý manager je tak dobrý, jak silná je jeho nejslabší stránka

Kurz na míru

Základní info

* Cíl: kurs je koncipován tak, aby každý účastník zlepšil své osobní podnikatelské a manažerské znalosti a dovednosti. Absolventi kursu pochopí důležitost řízení peněž. toků a nákladů pro konkurenceschopnost firmy. Absolventi ovládnou metody jak odhalovat neefektivity ve vynakládání nákladů založené na poznání zákaznických očekávání a měření uspokojování těchto očekávání.

* Poslání: získání přehledu o problematice finančního řízení. Absolventi kursu budou schopni se orientovat v účetních výkazech a transformovat účetní výsledky pro managerské potřeby, pochopí tvorbu finančních plánů (cashflow) a základy finanční analýzy a budou schopni samostatně provádět rozpočty a zákaznicky orientované zpětné kalkulace.

* Program je určen pro podnikatele a managery neekonomických specializací vyšších úrovní. Pro absolvování kursu se nepředpokládají žádné speciální ekonomické, finanční, právní, účetní ani managerské znalosti. Tento program je pravděpodobně nejlepší na trhu co se týče zpracovaného, originálního a uceleného know-how. Tento kurs v provedení "in company" přináší klientovi maximální užitek, protože umožňuje v podniku přímo nastartovat implementační procesy. Zejména je účinný, jestliže je v podniku proveden před tím , než se začne podnik rozhodovat jak své ekonomické řízení změní. Naše know-how je přímo předurčeno k tomuto tématu. V této oblasti lze nabízet samostatné moduly od několikahodinových po několikadenní. Základními tématy je "Managerské účetnictví", "Řízení ziskem", "Řízení pomocí cashflow", "Controlling a nepřímé nástroje ekonomického řízení", "Finanční řízení a organizační uspořádání", "Využití tabulkového kalkulátoru pro finanční řízení" a další. Tato oblast v případě přípravy kursu "in company" je složitá na jednání se zákazníkem. V případě ambulantního provedení kursu se jeho účinek pro zákazníka násobí, jestliže se současně účastní top managerů (výrobní, obchodní apod.). V případě provedení "in company" je možné na zakázku tento kurs speciálně upravit podle konkrétních přání zákazníka. V tomto případě se doporučuje připravit úpravy po dohodě a ve spolupráci s finančním nebo personálním ředitelem klienta.

* Provedení: 2 denní - 4 denní kurs přednáškového charakteru s diskusí nad konkrétními příklady a jednoduchými cvičeními.

Finanční řízení - každý manager je tak dobrý, jak silná je jeho nejslabší stránka

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.