Finanční řízení

Kurz na míru

Základní info

Vzdělávací programy probíhají dle přání zákazníka (klienta) ve výukových soustředěních (pracovní nebo víkendové dny) , a to buď v prostorách VŠEM nebo v prostorách specifikovaných zadavatelem.

Programy jsou ukončeny obhajobou závěrečné práce, respektive případové studie studenta. Vedle základních teoretických a metodologických východisek zpracovávaného tématu je těžištěm závěrečné práce jeho aplikace v praxi, včetně formulace doporučení a možnosti jejich uplatnění v organizaci, kde student působí. Součástí závěrečné práce je písemný test, který má za úkol prověřit znalosti získané konkrétním studijním programem.

Studenti, kteří splní podmínky vzdělávacího programu a obhájí závěrečnou práci obdrží certifikát o absolvování studijního programu vydávaný Vysokou školou ekonomie a managementu s uvedením oborového zaměření příslušného programu.

Finanční řízení

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.