FINANČNÍ MINIMUM I. PRO TOP MANAGEMENT

Kurz na míru

Základní info

Cíl:
kurs je koncipován tak, aby každý účastník zlepšil své podnikatelské a managerské znalosti a dovednosti. Cílem kursu je vybavit účastníky znalostmi umožňujícími porozumět principům účetnictví, porozumět účetním výkazům a najít v nich realitu.

Poslání:
vybavit top management neekonomického a nefinančního zaměřeni základními znalostmi nutnými pro porozumění účetním výkazům a jejich upravováni pro potřeby managementu, tj. samostatnou realizaci managerského účetnictví.

Program
je určen vlastníkům společností a top managementu, který nemá finanční nebo ekonomickou specializaci. Pro absolvování kursu nejsou nutné žádné speciální ekonomické, finanční nebo účetní znalosti. Kurs je orientován na porozumění účetním principům tak, aby top management byl schopen porozumět účetním výkazům a samostatně je transformovat pro potřeby řízení. Obsahem a rozsahem kursu je predestinováno jeho provedení jako dvoudenní. Zaměření kursu je předurčeno pro ambulantní provedení, ve kterém se přínos pro klienta násobí, účastní-li se současně více top managerů. O provedení "in company" lze uvažovat pouze u největších firem s divizionálním nebo holdingovým uspořádáním, kdy se může jednoho běhu účastnit top management samostatných divizí nebo dceřiných společností. Na tento kurs přirozeným způsobem navazuje kurs Finanční minimum II. pro top management.

Provedení:
2 denní náročná přednáška, která je prokládána demonstračními příklady a diskusí jejich řešení.

Obsah kursu:
1. Finanční výkazy, bilance
2. Výsledovka
3. Cashflow
4. Souvislosti mezi finančními výkazy
5. Opakování
6. Princip účetnictví
7. Managerské účetnictví
8. Managerské a účetní evidence majetku

Termíny:
individuální domluva

FINANČNÍ MINIMUM I. PRO TOP MANAGEMENT

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je deset a šest ? Součet zapište číslicemi.