Finanční analýza

Kurz na míru

Základní info

Určeno:
Manažerům firem, kteří pro svoji řídící práci potřebují znát zásady finanční analýzy.


Cíle semináře:
Pochopíte, jak máte ve své práci využívat nástroje finanční analýzy.


Obsah:
Finanční řízení podniku
Hlavní finanční výkazy
Finanční analýza


Metody:
Výklad, diskuze, praktické příklady.


Rozsah semináře: 1 den


Popis:
Prosíme účastníky aby si vzali s sebou na seminář kalkulačku.

1. Finanční řízení podniku

Podstata finančního řízení
Financování potřeb podniku
Účetnictví - základ informací o finančních činnostech podniku
Soustava daní
Povinné pojistné

2. Hlavní finanční výkazy

Rozvaha (příklady)
Výkaz zisků a ztrát
Vztah mezi rozvahou a výkazem zisků a ztrát
Výkaz peněžních toků - Cash Flow /příklady)

3. Finanční analýza (příklady)

(Je podkladem pro finanční rozhodování všech subjektů, které přijdou do styku s podnikem. Slouží pro hodnocení managementu, představenstva, valné hromady. Odráží důsledky předchozích rozhodnutí.)
Podstata finanční analýzy
Cíle finanční analýzy
Ukazatele finanční analýzy

Finanční analýza

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je šest a jedna ? Součet zapište číslicemi.