Finanční analýza

Kurz na míru

Základní info

Určeno:
Manažerům firem, kteří pro svoji řídící práci potřebují znát zásady finanční analýzy.


Cíle semináře:
Pochopíte, jak máte ve své práci využívat nástroje finanční analýzy.


Obsah:
Finanční řízení podniku
Hlavní finanční výkazy
Finanční analýza


Metody:
Výklad, diskuze, praktické příklady.


Rozsah semináře: 1 den


Popis:
Prosíme účastníky aby si vzali s sebou na seminář kalkulačku.

1. Finanční řízení podniku

Podstata finančního řízení
Financování potřeb podniku
Účetnictví - základ informací o finančních činnostech podniku
Soustava daní
Povinné pojistné

2. Hlavní finanční výkazy

Rozvaha (příklady)
Výkaz zisků a ztrát
Vztah mezi rozvahou a výkazem zisků a ztrát
Výkaz peněžních toků - Cash Flow /příklady)

3. Finanční analýza (příklady)

(Je podkladem pro finanční rozhodování všech subjektů, které přijdou do styku s podnikem. Slouží pro hodnocení managementu, představenstva, valné hromady. Odráží důsledky předchozích rozhodnutí.)
Podstata finanční analýzy
Cíle finanční analýzy
Ukazatele finanční analýzy

Finanční analýza

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.