Finance pro nefinanční manažery

Kurz na míru

Základní info

Určeno:
Středním nefinančním manažerům firmy: z vývoje, výroby nákupu, prodeje...

Cíle semináře:
Seminář Vám osvětlí, jak mají manažeři ve své práci postupovat, aby nezatěžovali svůj podnik neúměrnými náklady, ale naopak přispívali k jeho prosperitě.

Obsah:
Finanční řízení podniku
Hlavní finanční výkazy

Metody:
Interaktivní metoda - společná práce lektora a frekventantů semináře při výkladu, ujasňování si a ujednocování pojmů. Práce ve skupinách, diskuse, případové studie. Seminář je zaměřen na příklady z praxe.

Rozsah semináře: 1 den

Popis:
Prosíme účastníky aby si vzali s sebou na seminář kalkulačku.

1.Finanční řízení podniku
Podstata finančního řízení
Financování potřeb podniku a oběh finančních prostředků
Účetnictví - základ informací o finančních činnostech podniku
- podvojné účetnictví
- vnitropodnikové účetnictví
- manažerské účetnictví
- účetní závěrka
Soustava daní
Povinné pojistné

2. Hlavní finanční výkazy
Rozvaha a její význam, aktiva - pasiva jejich vztah
- vliv hospodářských operací na rozvahu
- koncept pracovního kapitálu
(příklady na sestavení rozvahy a vzájemné vazby jejích složek a řada dalších příkladů)
Výkaz zisků a ztrát
- hospodářský výsledek (provozní z finančních operací,mimořádný)
Vztah mezi rozvahou a výkazem zisku a ztrát
Výkaz peněžních toků - Cash Flow
(příklady na sestavení operačního CF, na prokázání vazeb nezi jednotlivými finančními výkazy)

Finance pro nefinanční manažery

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je tři a devět ? Součet zapište číslicemi.