FAKTURACE s vazbou na náležitosti účetních a daňových dokladů

Kurz na míru

Základní info

Určeno pro
všechny pracovníky, kteří vystavují, přijímají, zpracovávají, účtují doklady při fakturaci.

Cíl:
Seznámení s postupy a povinnými doklady při fakturaci v rámci tuzemska, EU i mimo EU.

Obsah:
* Vymezení základních pravidel při fakturaci v tuzemsku, v rámci EU a mimo EU
* Vybraná ustanovení z obchodního zákoníku, zákona o účetnictví a zákona o dani z přidané hodnoty
* Náležitosti účetních a daňových dokladů při fakturaci v tuzemsku – běžný daňový doklad, zjednodušený daňový doklad, doklad k přijaté platbě, splátkový a platební kalendář, dobropis, vrubopis, opravný daňový doklad
* Náležitosti dokladů ve vztahu k zahraničí – dovoz a vývoz zboží, daňový doklad při pořízení a dodání zboží v rámci EU, daňový doklad při poskytnutí služeb
* Fakturace dle objednávek a smluv
* Uplatňování slev a bonusů

FAKTURACE s vazbou na náležitosti účetních a daňových dokladů

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je šest a čtyři ? Součet zapište číslicemi.