FAKTURACE A SKLADY z účetního a daňového hlediska

Kurz na míru

Základní info

Určeno pro
fakturanty a skladové účetní.

Obsah:
* Fakturace na základě objednávek, zakázek, smluv
* Části obchodních smluv důležité pro fakturaci
* Platby za hotové
* Splatnost faktur, smluvní pokuty a úroky z prodlení
* Vazba skladového hospodářství na účetní postupy
* Obsah a náležitosti dokladů podle zákona o účetnictví, zákona o DPH a obchodního zákoníku
* Základní principy DPH
* Poskytování slev, bonusů a skont
* Dodání „do komisního prodeje“
* Postup u reklamací, vystavování dobropisů a vrubopisů
* Normy přirozeného úbytku
* Manka a škody
* Vnitřní předpisy firem týkající se zásob

FAKTURACE A SKLADY z účetního a daňového hlediska

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je tři a pět ? Součet zapište číslicemi.