Ekonomika, daně, účetnictví ve státní správě

Kurz na míru

Základní info

Účastníci tohoto semináře se seznámí s účtováním v organizačních složkách státu a v příspěvkových organizacích, řízených místními a ústředními orgány, s rozpočtovou skladbou a s vymezením kontroly v procesu řízení. Osvojí si účetní uzávěrku v organizačních složkách státu, okresních úřadech, obcích a v příspěvkových organizacích a také přípravu účetnictví na audit. Dále se seznámí jak se zdaňováním neziskových organizací, měřením efektivity obcí a návratností pohledávek, tak s praktickými zásadami vedení a účtování pokladny a finančního hospodaření a s rozpočtovými pravidly územních samospráv.

Ekonomika, daně, účetnictví ve státní správě

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je deset a devět ? Součet zapište číslicemi.