Distanční výuka daňové evidence příjmů a výdajů

Kurz na míru

Základní info

Obsah: aktuální předpisy; návaznost na jednoduché účetnictví; posouzení příjmů a výdajů z hlediska daňové uznatelnosti; vzory formulářů používaných v daňové evidenci; praktické řešení dílčích případů a komplexního příkladu; praktické zkušenosti

Cíl: seznámit vás s předpisy i praktickým postupem při vedení daňové evidence

Organizace výuky: výuka je rozdělena do šesti lekcí, ve kterých Vás podrobně seznámíme s problematikou daňové evidence. Jednotlivé lekce si kupujete jednotlivě (není možné odebrat více lekcí najednou), doba zpracování lekce není omezena. Každou vyřešenou lekci zašlete na naši adresu, následně obdržíte Vaše řešení opravené a současně obdržíte zadání další lekce.

Možnost konzultací: nejasnosti v probírané látce můžete konzultovat telefonicky, faxem, e-mailem, popřípadě osobně s p. Maškem (termín konzultací po vzájemné dohodě)

Poznámka: studium můžete kdykoliv přerušit a pokračovat, až se sami rozhodnete

Certifikát po absolvování semináře: absolventi získají certifikát MAVO, s.r.o. o absolvování

Vhodným navazujícím blokem: je praxe (seminář S7 nebo distanční forma praxe)

Distanční výuka daňové evidence příjmů a výdajů

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je dvě a devět ? Součet zapište číslicemi.