DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB pro aktuální zdaňovací období

Kurz na míru

Základní info

Cíl:
* Jednotlivé změny a jejich uplatnění v praxi
* Další aktuální problémy praxe a jejich řešení

Obsah:
* Důvody přijetí změn v oblasti daně z příjmů právnických osob
* Vypuštění osvobození některých druhů příjmů
* Rozšíření osvobození příjmů v návaznosti na směrnice o společném zdanění mateřských a dceřinných společností
* Změna sazby DPPO
* Povinnost dodanění neuhrazených závazků
* Transformační pohledávky
* Omezení daňové uznatelnosti finančních nákladů z úvěrů a půjček
* Omezení daňové uznatelnosti finančních nákladů u finančního leasingu
* Prodloužení minimální doby trvání finančního leasingu
* Prodloužení doby odpisování automobilů, zrušení limitace vstupní ceny pro osobní automobily
* Nová forma přeměn společnosti – rozdělení odštěpením a její daňové důsledky
* Výdaje vynaložené zaměstnavatelem na zaměstnance
* Likvidace nepotřebných zásob
* Editační povinnosti – závazné posouzení v oblasti neziskových subjektů, technického zhodnocení majetku a nákladů vynaložených na vědu a výzkum
* Změny v odpisování majetku
* Bude-li schválena novela zákona platná pro rok 2009, bude součástí semináře i upozornění na tyto změny

DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB pro aktuální zdaňovací období

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je devět a pět ? Součet zapište číslicemi.