DAŇ Z PŘÍJMU PRÁVNICKÝCH OSOB

Kurz na míru

Základní info

Délka kurzu:
4 hodiny

Charakteristika:
Obsahem semináře je výklad druhé části zákona 586/92 Sb., o daních z příjmu pro právnické osoby a podnikatelskou činnost fyzických osob (podle společných ustanovení zákona). Podrobně budou vymezeny příjmy vstupující do základu daně, příjmy od daně osvobozené, výdaje na dosažení zajištění a udržení příjmu.

Požadované znalosti:
U účastníků kurzu se předpokládá znalost na úrovni semináře "Zákon o správě daní a poplatků".

Osnova:

Zákon č. 586/92 Sb., o daních z přijmu ve znění po novelizaci, platném od 1.1.1997.
Aktuální povinnosti daňových subjektů vyplývajících ze zákona.
Položky nezahrnuté do základu daně.
Účetní a daňové odpisy hmotného a nehmotného majetku.
Sleva na dani.
Zvláštní sazba daní.
Odpovědi na dotazy, diskuse.

DAŇ Z PŘÍJMU PRÁVNICKÝCH OSOB

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.