DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

Kurz na míru

Základní info

Délka kurzu:
4 hodiny

Charakteristika:
Seminář obsahuje podrobný výklad nejdůležitějších ustanovení zákona č. 588/92 Sb., o daní z přidané hodnoty ve znění pozdějších novel platných od 1.1.1997. U ustanovení zákona, kde dochází ke změnám, bude kladen důraz na jejich praktickou aplikaci s objasněním důsledků, které plátcům ze změn plynou.

Požadované znalosti:
U účastníků kurzu se předpokládá znalost na úrovni semináře "Zákon o správě daní a poplatků".

Osnova:
Výklad zákona o dani z přidané hodnoty.
Dosavadní zkušenosti s uplatňováním DPH, nejčastější chyby a omyly.
Změny ve znění zákona o DPH po 1.1.1997.
Navazující pokyny pro speciální oblasti.
Odpovědi na dotazy, diskuse

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je jedna a osm ? Součet zapište číslicemi.