DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

Kurz na míru

Základní info

Délka kurzu:
4 hodiny

Charakteristika:
Seminář obsahuje podrobný výklad nejdůležitějších ustanovení zákona č. 588/92 Sb., o daní z přidané hodnoty ve znění pozdějších novel platných od 1.1.1997. U ustanovení zákona, kde dochází ke změnám, bude kladen důraz na jejich praktickou aplikaci s objasněním důsledků, které plátcům ze změn plynou.

Požadované znalosti:
U účastníků kurzu se předpokládá znalost na úrovni semináře "Zákon o správě daní a poplatků".

Osnova:
Výklad zákona o dani z přidané hodnoty.
Dosavadní zkušenosti s uplatňováním DPH, nejčastější chyby a omyly.
Změny ve znění zákona o DPH po 1.1.1997.
Navazující pokyny pro speciální oblasti.
Odpovědi na dotazy, diskuse

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.